Working Equitation

Våra öppettider i Gårdsbutiken:

Måndag - Fredag: 09.00-12.00 & 15.00-18.00

Torsdagar: 09.00-12.00 & 15.00-19.00

Lördagar: 09.00-12.00

Söndagar och helgdag: Stängt

Working Equitation...

Upplägg av endags-introduktionskurs för

Working Equitation på ÅB Horse Event:


Exempel på innehåll:- Teori: Vi går igenom de olika hindrena samt regler

- Hästarna miljötränas innan uppsuttet.

- Vi arbetar lite med sitsoptimering av ryttaren.

- Ni får rida en bana i teknik och Speed.


Vi anordnar även helgläger

Kontakta oss vid intresse.


I kurserna ingår måltider samt box med strö till hästen.

untroduktionskurs i working equitation skåne
 
 
 
1-2 ekipage 2300:-
3-4 ekipage 3000:-
5-6 ekipage 4200:-
 
Vuxen
Barn /ungodom
 
Jag har egen häst
Jag vill hyra häst
 
Hästarna är fullt vaccinerade. Den/De har inte varit i kontakt med stall eller hästar där smitta förekommer. Den/de är för övrigt fullt frisk/a.