Beridet bågskytte

Beridet Bågskytte...

Upplägg av introduktionskurs för beridet bågskytte på ÅB Horse Event:


Exempel på innehåll:

(Max 6 ekipage)

 

 

- Vi går igenom olika tekniker för att hitta den tekniken som passar dig bäst.

- Vi tränar positionering och balans från marken och uppsuttet.

- Ni får träna att nocka pilen och skjuta från vår ”simulatorhäst”

- Hästarna miljötränas innan uppsuttet.

- Vi arbetar lite med sitsoptimering av ryttaren.

- Ni får rida en rakbana där ni får skjuta på målen.


I kurserna ingår måltider samt box med strö till hästen.


beridet bågskytte skåne , rakbana, mounted archery, pil och båge , ryttarbåge,

Våren 2017 invigdes rakbanan på ÅB Horse Event.

I dag är rakbanan  250m lång och Sveriges längsta naturliga, som så småningom kommer att utökas till en skogsbana / slinga.

Bilderna i bildspelet är tagna under DHA:s ridläger som var i juli 2017 hos ÅB Horse Event.

 
 
 
1-2 ekipage 1200:-
3-4 ekipage 1700:-
5-6 ekipage 2400:-
 
1-2 ekipage 2300:-
3-4 ekipage 3000:-
5-6 ekipage 4200:-
 
3-4 ekipage 5500:-
5-6 ekipage 7500:-
 
Jag har egen häst
Jag vill hyra häst
 
 
Hästarna är fullt vaccinerade. Den/De har inte varit i kontakt med stall eller hästar där smitta förekommer. Den/de är för övrigt fullt frisk/a.